Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Informace pro členy SČSPKS

V minulých příspěvcích jste byli informováni o změnách, které si vyžádala nová česká legislativa. V této souvislosti přijala valná hromada SČSPKS v říjnu loňského roku nové stanovy. Organizace, které byly registrovány u Ministerstva vnitra, byly podle nového občanského zákoníku (NOZ) převedeny do evidence Krajských soudů podle místní příslušnosti a staly se z nich spolky, jejichž povinností bylo doplnit do evidence soudu údaje, které vyžaduje NOZ.

Tyto změny se v řadě případů nesetkaly s pozitivním přijetím, protože výrazně narušili dosud bezproblémovou činnost zejména organizací s malým počtem členů. Nebylo v silách a možnostech především starších funkcionářů akceptovat byrokratické požadavky v elektronické formě. Hledali jsme tedy cestu, jak takovým organizacím a členům umožnit další činnost ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů.

Nové stanovy SČSPKS proto rozlišují dvojí členství:


Aktivní členství pro spolky zapsané ve spolkovém rejstříku s vlastním identifikačním číslem (IČ) a právní subjektivitou

Sympatizující členství pro dosavadní členy, kteří nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku vůbec (neformální sdružení pěstitelů), nebo existují v jiném postavení (např. pobočné spolky jiného spolku – zahrádkáři aj.)


Dosavadní členství ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů zůstalo všem dosavadním členům zachováno i přes všechny zákonem dané změny. Podle schválených stanov musíme jednotlivá členství rozlišit. Z tohoto důvodu by měl každý dosavadní člen SČSPKS uzavřít dohodu o typu svého členství. Předpokládám, že funkcionáři jednotlivých organizací mají již jasno, zda budou aktivními či sympatizujícími členy.

Dohoda o aktivním členství a Dohoda o sympatizujícím členství jsou ke stažení jako pdf soubory zde:

Dohoda o aktivním členství.pdf
Dohoda o sympatizujícím členství.pdf

Příslušnou dohodu si vytiskněte 2x, podepište zástupcem aktivního nebo sympatizujícího člena a jedno vyhotovení Dohody zašlete na adresu předsedy SČSPKS:

Ing. Jaroslav Vích, Osvobození 272, 747 24 Chuchelná (tel. 603 494 721)


Formuláře také budou k dispozici dne 30. 9. 2017 dopoledne na stánku SČSPKS na burze v Chrudimi.

Ing. Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
19. 9. 2017


 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

Související články

Nové informace pro funkcionáře a členy kaktusářských spolků
(20. 11. 2016)

Postup podání návrhu spolkovému rejstříku

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 21.09.2017.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz