Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Jak funguje Archivní sekce

Vážené kolegyně a kolegové kaktusáři, na konci roku 2002 byla při SČSPKS ustavena Archivní sekce, která má za úkol zpracovávat a archivovat materiály o činnosti kaktusářských organizací na území České i Slovenské  republiky.

Rozsah přijímaných materiálů není nijak omezen, od vyplněného dotazníku (byl navržen pro zjednodušení ale není to dogma, stačí třeba výroční zpráva o činnosti klubu), plakátů na výstavy, pozvánek na schůze a různé akce, příležitostných brožurek, odznaků a dalších upomínkových předmětů, fotografií ze spolkového života a dalších a dalších zajímavostí. Zároveň musíme připomenout, že nechceme po představitelích klubů žádné osobní materiály  či jiné citlivé údaje jako např. rodná čísla atd. Nejjednodušší kontrola je ta, když klub ve své složce najde to, co nám sám poslal. Nechci zde ale opakovat stejné věci, jaké jsou vždy uveřejňovány ve Výroční zprávě Archivní sekce při SČSPKS vždy za uplynulý rok v časopisu Kaktusy a také ve slovenském periodiku Cactaceae etc.

Co se týká zasílání materiálů, tak mimo klasického zasílání poštou jsme si zřídili také e-mailovou adresu: arch.sek.scspks@seznam.cz. Je samozřejmé, že každý doma Internet nemá, ale některé kluby této možnosti už využívají a to je myslíme nejlepším potvrzením toho, že schránka má smysl. A zejména v poslední době je nejpříjemnější, když obálky s materiály jsou mi předávány i osobně na nejrůznějších kaktusářských akcích. Osobní kontakt je vždy nejlepší a poznávají se tak i kaktusáři mezi sebou a jména na materiálech už nejsou tak anonymní, ale představují konkrétního člověka, se kterým bylo příjemné si o naší společné zálibě a třeba i starostech popovídat.

Ohledně zpracovávání archivních materiálů jsme se dohodli na jednotném způsobu a to na orazítkování jednotlivých písemností, vložení do plastových obalů (EUROOBAL) a zařazení do papírové složky s nápisem klubu. V případě, že je materiálů více, tak se používá klasický kancelářský pořadač-šanon. Nový materiál je také zapsán na sběrný arch, který je u materiálů každého klubu, takže není problém se podívat, co všechno je ve složce obsaženo. Některé předměty, jako např. odznaky, knihy a podobné neskladné věci jsou uloženy v krabici a je o tom na archu materiálů učiněna poznámka.

Archiv je běh na dlouhou vzdálenost, jeho význam a obsažnost zřejmě ocení až další generace kaktusářů, která určitě bude, i když v současnosti kaktusáři spíše ubývají. O to větší ale má zachování zpráv o jejich činnosti význam a jednou se začít musí. Přibývající materiály a rostoucí spolupráce potvrzuje, že to takto chápe více a více kaktusářů a v tom je vlastně smysl naší činnosti!

Jiří Vochozka
Pražská 291, Suchdol nad Lužnicí

 

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.
Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz