Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Nové informace pro funkcionáře a členy kaktusářských spolků

Ve 3. čísle časopisu Kaktusy jsem informoval, že Krajský soud v Brně – spolkový rejstřík zamítnul podání SČSPKS ve věci změn vyžadovaných novým občanským zákoníkem. Výklad ustanovení nového občanského zákoníku nebyl a není, bohužel, zcela konkrétní. I když jsme obdrželi informace, že změny, týkající se spolků, budou vycházet ze stavu, daného jejich stanovami, skutečnost je jiná. Naše snaha uplatnit strukturu SČSKS, která byla nastavena v roce 1990 ve stanovách SČSPKS byla ze strany spolkového rejstříku podmíněna nepřijatelnými požadavky. Akceptace takových požadavků by představovala zásadní zásah do kontinuity trvání stávajících kaktusářských organizací a jejich hospodaření. Proto jsme se rozhodli, že požadavky spolkového rejstříku nebudeme akceptovat a o nové organizační struktuře SČSPKS rozhodneme na valné hromadě v Piešťanech. Valná hromada v Piešťanech přijala nové stanovy, které rozlišují dvojí členství ve SČSPKS, tzn. aktivní členství a sympatizující členství.

Aktivní členství: Kaktusářské organizace, které byly původně zaregistrovány
u Ministerstva vnitra a mají své identifikační číslo (IČ), byly zákonem přeregistrovány u spádových Krajských soudů – spolkových rejstříků jako samostatné spolky – právnické osoby. Spolkový rejstřík bude v dohledné době vyžadovat od těchto spolků doplnění registrace návrhem na zápis. Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Jedná se především o doložení sídla spolku, doplnění stanov a čestná prohlášení funkcionářů jednajících za spolek, příp. (pokud spolek má) členů kontrolní komise. Stanovy musí podepsat funkcionáři jednající za spolek, složení výboru vč. uvedení jmen a funkcí je třeba doložit zápisem ze schůze, která výbor (příp. revizní komisi) zvolila. Zápis ze schůze musí opět podepsat odpovědní funkcionáři. Návrh na zápis se podává pouze na tzv. inteligentním formuláři, který najdete na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Organizace, které nejsou spolky (tzn. nemají IČ) a chtějí se úředně stát spolkem, mohou na stejné adrese provést tzv. prvozápis za podobných podmínek.

Sympatizující členství: Mimo aktivního členství umožňují nové stanovy členství ostatních organizací, které sdružují kaktusáře a sukulentáře, tzn. sdružení úředně neregistrovaných kaktusářů (bez IČ) a jiných organizací, např. vedených v rámci zahrádkářských příp. jiných spolků.

Členství ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů pro všechny dosavadní spolky zůstává zachováno a bude v průběhu 1. poloviny roku 2017 potvrzeno oboustrannou dohodou, jejíž návrh bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Změny byly ze strany spolkového rejstříku v Brně, potvrzeny. Postup vyplnění tzv. inteligentního formuláře včetně vzoru příloh pro aktivní členy najdete na následující stránce: Postup podání návrhu spolkovému rejstříku 

Ing. Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
20. 11. 2016


 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 20.11.2016.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz