Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

GDPR - informace pro funkcionáře členské základny SČSPKS

Jak jste již byli informováni v minulém čísle časopisu Kaktusy (příp. webových stránkách SČSPKS), je ode dne 25. května 2018 účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V angličtině dostala tato změna zkratku GDPR (General Data Protection Regulation) a je běžně používána i v ČR.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který je kompetentní dozorovat dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, na svých webových stránkách zveřejnil poměrně podrobné informace k této problematice vč. základní příručky, vysvětlení nejčastějších omylů a stručného popisu GDPR. Za důležitou považuji informaci, týkající se sankcí: případné sankce za porušení povinností obecného nařízení budou jako dosud přiměřené a v žádném případě nemohou být likvidační. Spolky pěstitelů kaktusů a sukulentů vůbec nezapadají mezi organizace, kterým je citované nařízení určeno a proto dopad tohoto nařízení na spolkovou činnost, lze jen odhadovat z obecných formulací. Požádal jsem proto ÚOOÚ o bližší výklad. Protože do doby uzávěrky našeho časopisu odpověď úřadu nedošla, zveřejníme ji aktuálně na webových stránkách SČSPKS. Zatím tedy jen několik informací, které jsme získali konzultacemi s právníky:

Poněvadž SČSPKS, podle svých stanov, sdružuje spolky a podobné organizace, nejsou jejími členy žádné fyzické osoby, jichž se citované Nařízení týká. Proto, seznamy členů SČSPKS, resp. jejich kontaktních osob (předsedů apod.) budou obsahovat údaje podle formy členství:

  • u aktivních členů (tzn. spolků zapsaných ve spolkovém rejstříku) budou vedeny a zveřejňovány, bez jejich výslovného souhlasu, pouze údaje dostupné z veřejných listin (tzn. ze spolkového rejstříku)
  • u sympatizujících členů může být pravděpodobně nutný souhlas zastupující kontaktní osoby s evidencí a zveřejněním jejího jména, adresy, příp. jiného identifikátoru v seznamu členů SČSPKS

Jakým způsobem budou postupovat při evidenci členů zapsané spolky, není zatím zcela jasné, nicméně z dosud uveřejněných údajů lze usuzovat, že bude vždy nutno dodržovat nějaké zásady (legitimita zpracování, účel zpracování a jeho přiměřenost, respektování soukromí, férovost, korektnost a transparentnost). Souhlas se zpracováním osobních údajů svých členů nebudou moci spolky získávat paušálně, ale konkrétně, pro zamýšlenou evidenci a zpracování. U ostatních, sympatizujících členů, vzhledem k jejich volné struktuře, není důvod k žádným změnám a obavám.
 

Ing. Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
28. 5. 2018


 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 29.05.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz