Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Informace pro funkcionáře členské základny SČSPKS

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V angličtině dostala tato změna zkratku GDPR (General Data Protection Regulation) a je používána i v ČR.

Ve výkladu implementace tohoto nařízení stále ještě neexistuje závazný výklad, neboť uvedené nařízení je velmi obecné. Čeká se na vydání prováděcích předpisů. Nařízení zavádí názvy jako např. subjekt údajů, správce údajů a zpracovatel údajů. Zde sice existuje obecná definice názvu, ale opět jasný výklad jejich povinností je zastřen dalšími, laiku málo srozumitelnými, pojmy.

Jak se tato změna dotkne spolkové činnosti, není dostatečně zřejmé. Lze odhadovat, že se to může týkat především provozovatelů webových stránek. Do jaké míry a za jakých podmínek zde budou moci zůstat adresáře, seznamy členů a jiné souhrnné údaje o jednotlivých členech (fotografie, tel. čísla, e-mail, osobní výročí apod.), není zatím vyjasněno a bylo by předčasné je rušit. Podle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů by zpracování a využívání údajů v rámci osobní potřeby, jako jsou záliby a koníčky, nemělo spadat do kompetence tohoto úřadu.

Předpokládáme, že se nám podaří získat závazný výklad k této změně. Aktuálně vás budeme informovat na webových stránkách SČSPKS nebo v dalším čísle časopisu Kaktusy.
 

Ing. Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
21. 1. 2018


 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 21.01.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz