Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu  

Záznam z jednání mezi Českou inspekcí životního prostředí a SČSPKS ze dne 26. 4. 2001

Za ČIŽP: RNDr. Miko
Za SČSPKS: Ing. Běťák, Ing. Halfar, Ing. Odehnal.

1. Registrace rostlin dovezených před platností zákona 16/1997Sb
ČIŽP o tomto jedná s MŽP zatím vzhledem ve změnách na MŽP není dořešeno. Pro vyjasnění doporučuje projednat s novým vedoucím odboru Ing. Pařízkem. Závěr platný pro většinu bodů: Ing. Běťák se pokusí sjednat schůzku MŽP + ČIŽP + KAKT + AOPK

2. Registrace pěstebních zařízení - sbírek
Podle ČIŽP není nezbytně nutné pro vývoz rostlin, lze i bez. ČIŽP doporučuje teď zatím odložit řešení probíhá přebírání – projednávání – evropské směrnice a zároveň novelizace našeho zákona a prováděcích vyhlášek.
Doporučení ČIŽP: Oficiální dopis SČPSPKS na MŽP s požadavkem účasti na připomínkování novel vyhlášek a zákonů (pokud nám nebude oficiálně umožněno - vyhověno, přizve nás k připomínkování – informování ČIŽP).
Závěr: Ing. Běťák napíše oficiální žádost na MŽP

3. Pro ulehčení legálního dovozu rostlin – ČIŽP doplní seznam míst, která vydávají vývozní povolení o další země: Argentinu, Brazílii, Madagaskar, Peru a USA, tak aby to mohlo být uveřejněno spolu s těmi, co již ČIŽP zajistila (JAR, Bolivie, Mexiko, Chile) a mohlo být vydáno v časopise 3-4/2001.

4. Posouzení původu rostlin
Se zřizováním krajů je reorganizován i systém inspekce ČIŽP. Pravomoci z okresů na kraj. ČIŽP slíbil, že jak budou jmenováni krajští pracovníci (14 krajů) pozve nás na společnou schůzku s nimi, kde by se měly vyjasnit všechny třecí plochy či problémy.
Dále ČIŽP doporučuje, aby více našich členů si zajistilo soudního znalce na tento obor – nutno se obrátit na příslušný krajský soud, který sdělí podmínky.

5. Stálý problém Turbinicarpus alonsoi
Moc by pomohlo zajistit legální rostliny z pěstíren v zahraničí tak, aby byly registrovány u nás a problém by zmizel.
Záchranná centra nedostávají na svoji činnost žádné dotace a podle toho fungují. Jedná se o změnu i zde, tak aby tam umístěné rostliny mohly být množené a prezentace by sloužila k propagaci centra.

6. Bylo konstatováno, že za poslední rok od našeho prvního jednání 7. 4. 2000 nedošlo k žádným novým problémům mezi inspekcí – kaktusáři. Pokud by se něco objevilo, je nutno informovat ved. ČIŽP. Bude společně posouzeno.

7. Vývozní povolení pro vývoz rostlin podléhajících CITES
Obracet se vždy na MŽP (loni vydalo přes 2000 povolení v oblasti své působnosti - nejen rostliny) i když se jedná třeba jen o jednu rostlinu. MŽP musí ze zákona odpovědět a v případě zamítnutí sdělit důvod nepovolení.
V případě záporné odpovědi slibuje ČIŽP pomoc, nutno se obrátit na naše členy o sdělení zda bylo vydáno nějaké zamítnutí vývozu pro příští jednání.

8. Problém nečekané dodávky rostlin a semen, na které s vztahuje povinnost dovozního povolení dle CITES a které je nemají. Tyto rostliny nebo semena nepřevzít a oficiálně vrátit odesilateli. Jiné řešení bez postihu zatím není.

9. Promlčitelnost přestupků – výše pokut
Pokud se na ČIŽP obrací instituce se žádostí zda konkrétní osoba má nebo měla problémy s inspekcí, tato odpovídá, že za poslední 2 roky měla nebo neměla. Starší záležitosti se neuvádějí a považují se jako by nebyly.
Výše pokut udělených inspekcí podle vyjádření ČIŽP je nejnižší ze států, které přistoupily na dohody o ochraně přírody a nelze počítat se snížením (porovnává se s EU měnami).

10. Obě zúčastněné strany konstatovaly vhodnost těchto schůzek. Většina problémů zmizí s našim vstupem do EU. ČIŽP doporučuje zorganizovat společnou schůzku viz. Bod 1.

Zaznamenal ing. Ivan Běťák


 

CITES na webu SČSPKS

CITES: zákon č. 114/1992 Sb.  Své zkušenosti popisuje v tomto příspěvku Slavomír Dupal.

CITES: Novela vyhlášky č. 82/1997 Sb.
Informace z konzultačního semináře (20.1.1999).

Záznam z jednání mezi Českou inspekcí životního prostředí a SČSPKS ze dne 26. dubna 2001. 

 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz