Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015

Letošní výroční členská schůze Notosekce se koná opět na Moravě, a to již poněkolikáté v Lipníku nad Bečvou. Organizace se ujali Josef Králík a Mirek Strnad a věřím, že jejich úsilí nevyznělo naprázdno a že schůze bude úspěšná. V minulých letech se našich schůzí zúčastňoval pravidelně Norbert Gerloff, předseda mezinárodní společnosti Internoto, ale letos mu již zdravotní stav neumožnil příjezd. Přeji mu, aby se jeho stav natolik zlepšil, aby se opět k nám někdy podíval. Ale o mezinárodní účast jsme nepřišli, je mezi námi nový předseda Internoto, Wolfgang Prauser.

Minulý rok jsme se sešli v Pršticích poblíž Brna. Organizoval jsem tuto schůzi a přiznám se, že jsem měl poněkud obavy z průběhu a z výsledku. I když mi nepřísluší jako organizátorovi hodnotit průběh schůze a její výsledky, z ohlasů se domnívám, že schůze byla úspěšná. Celý objekt v Pršticích jsme měli k dispozici, vše bylo pod jednou střechou, a tak jediné, co nám nepřálo, bylo počasí. Ale i přesto jsme mohli navštívit několik sbírek kaktusů.

Nyní k hodnocení činnosti za uplynulé období. Ta se řídila jako obvykle schváleným plánem činnosti, prvním bodem bylo uspořádání výroční členské schůze. Ta proběhla, její hodnocení je podáno výše.

Druhým hlavním bodem práce Notosekce je vydávání Minimusu. Za uplynulý rok byl vydán opět dvakrát. Stále se opakující výzvy k psaní článků do Minimusu se stále míjejí účinkem, napsat o notokaktusech je pro členy asi něco nadlidského a nepřekonatelného. Přitom máme stále ze strany Europrintu i přes úmrtí našeho příznivce Vladislava Zatloukala pochopení, což pro nás představuje velice výhodnou cenu za tisk. Co se ale v poslední době začíná negativně projevovat, je pozdní tisk Minimusu. Obzvláště letošní číslo je tak opožděno, že jsem musel poslat předpokládaným účastníkům schůze pozvánky elektronickou poštou. Máme ale slib tiskárny, že se to už nebude opakovat. Distribuce Minimusu probíhá bez problémů.

Archiv je průběžně zpracováván, nových písemných materiálů v době elektronických medií je velice málo. Archiv spravuje distributor Lubomír Berka.

Pro zájemce jsou k dispozici internetové stránky Notosekce, které informují o naší činnosti. Správcem webových stránek je přítel Podešva. Naleznete je na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz/notosekce. Slušelo by se ale včas aktualizovat jejich obsah. Pokračuje spolupráce s provozovateli internetových stránek notocactus.eu.

Vedení Notosekce se v hodnoceném období nesešlo, vše potřebné se řešilo písemnou formou – dopisem předsedy na členy vedení nebo dvojstranně telefonicky či mailem.

Stanislav Stuchlík
Předseda Notosekce

 


 Zápisy z výročních členských schůzí Notosekce 2004 - 2015

Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015
Setkání notofilů – Prštice u Brna, 13. – 14. 9. 2014
Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. - 25. 8. 2013
Bylo nás sedmnáct - 20. srpna 2011, Lipník nad Bečvou
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011
Notofilové se na skok vrátili zpět ke kořenům - 21. srpna 2010, Zlín
Výroční členská schůze Notosekce - 4. a 5. července 2009, Lipník nad Bečvou
Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová
Výroční členská schůze Notosekce 2007, Boršice u Buchlovic
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2004 do 18. 6. 2005
Informace z výroční schůze Notosekce - 19. a 20. června 2004, Česká Třebová
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004