Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2017|Speciál 1

Údolím Quebrada de Humahuaca a argentinským Altiplanem k bolivijské hranici
Autor: Rudolf Slaba


Kaktusářsky zajímavých regionů je v Argentině mnoho. K těm nejpůsobivějším bezesporu patří údolí Quebrada de Humahuaca a jeho okolí. Oblast se nachází v nejzazším cípu severozápadní Argentiny. Hlavní část údolí se rozkládá od severu k jihu na ose asi 150 km, mezi městy Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Severním směrem pak údolí vystupuje na argentinské Altiplano, po kterém lze pokračovat dalších 100 km až k argentinsko-bolivijské hranici.

Rudolf Slaba

Autor Rudolf Slaba

Údolí bylo v dávné minulosti vyhloubeno řekou nazvanou podle svojí mohutnosti, i provincie, v které se nachází, Río Grande de Jujuy. Vzniká soutokem menších říček jižně od města Humahuaca v nadmořské výšce téměř 3000 m. Odtud klesá údolím až k hlavnímu městu provincie San Salvador de Jujuy, nacházejícím se v nadmořské výšce 1260 m n. m. V době dešťů (leden–březen), případně krátkodobě po přívalových deštích, se jedná o mohutný tok, který můžeme překonat jen na několika málo místech, kde byly zbudovány mosty. Průzkum údolí lze v tu dobu proto provádět převážně jen na pravém břehu řeky, kudy vede silnice, nebo na levé straně v bezprostřední blízkosti mostů. V době suchých period řekou protéká pouze malé množství vody, takže ji lze snadno přebrodit a věnovat se průzkumu kaktusové vegetace i na jejím levém břehu.

Od prehistorických dob až dodnes je údolí přirozenou spojnicí mezi vysokohorskou oblastí And (Altiplanem) a nížinnými oblastmi. Celé údolí je protkáno sítí cest starých tisíce roků, z nichž mnohé se stále užívají. Od 9000 let př. n. l. kočovali lovci a sběrači kolem řeky od jedné jeskyně ke druhé. Nejdůležitější cesty ale křižovaly údolí také napříč od východu k západu a spojovaly nížiny Chaca na východě a pobřeží Tichého oceánu na západě.

Kaktusy 2017 speciál 1 - ukázka stran 16 a 17
 

Asi 1000 let př. n. l. se zde začali lidé usazovat natrvalo. Ještě později procházely údolím obchodní karavany lam. Před příchodem prvních Inků a později Španělů vznikla v oblasti hustě osídlená a opevněná sídliště, takzvaná pucarás. Nejlépe zachované je Pucará de Tilcara. V 15. století sem Inkové přinesli řemesla, stavěli nová sídliště i těžili zlato a stříbro. Také vybudovali hlavní komunikaci, zpevněný val opatřený dokonce nocležišti. Tak se Quebrada de Humahuaca stala jednou z nejdůležitějších obchodních tras i součástí Camino del Inca, 5000 km dlouhé cesty Inků vedoucí přes celý americký subkontinent z Kolumbie do Ohňové země.

V druhé polovině 16. století sem pronikli Španělé z náhorních rovin Altiplana, zpočátku však narazili na urputný odpor Inků. V té době se zde výrazně rozšířilo i používání koní a mul jako dopravních prostředků. Během 19. století, v průběhu bojů o nezávislost, se Quebrada de Humahuaca stala jednou z nejvýznamnějších tras umožňující vojenské přesuny, ale i dějištěm četných krvavých bojů. Byly zde zřízeny pevnosti, mnoho obyvatel však z oblasti uteklo. Po válkách za nezávislost začaly znovu putovat údolím karavany mul podél Río Grande, tentokráte se zbožím pocházejícím z Evropy i s ledkem z vysokých And a stříbrem z Potosí. V současné době vede dnem údolí asfaltová silnice propojující Argentinu s Bolívií a umožňující jak čilý obchodní ruch mezi oběma zeměmi, tak i turistické využití oblasti. Stráně údolí, vrcholky hor i četná postranní údolí a údolíčka jsou však stále ještě nedotčená civilizací a po botanické stránce z větší části neprozkoumaná.

Kaktusy 2017 speciál 1 - ukázka stran 38 a 39
 


Kaktusy 2017 speciál 1 - přední strana obálky: Suché stráně nad Rio Grande s bohatým zastoupením Gymnocalycium saglionis subsp. tilcarense, Opuntia sulphurea a Trichocereus atacamensis (pasacana) porostlý tilandsiemi (foto Rudolf Slaba)

Kaktusy 2017 speciál 1 - přední strana obálky:
Suché stráně nad Rio Grande s bohatým zastoupením Gymnocalycium saglionis subsp. tilcarense, Opuntia sulphurea a Trichocereus atacamensis (pasacana) porostlý tilandsiemi (foto Rudolf Slaba)
 

Kaktusy 2017 speciál 1 - zadní strana obálky: Rebutia crassa, klesání z Condor Iruya k Iruya, 3550 m n. m. (foto Rudolf Slaba)

Kaktusy 2017 speciál 1 - zadní strana obálky:
Rebutia crassa
, klesání z Condor Iruya k Iruya, 3550 m n. m. (foto Rudolf Slaba)
 

 

 

Speciální číslo 2017|1 vyšlo v Praze 15. února 2017 jako příloha 1. čísla časopisu Kaktusy.
 © SČSPKS http://www.cs-kaktusy.cz
 

Předplatné časopisu

Časopis KAKTUSY vydává Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně. Informace o předplatném podají a objednávky přijímají:

Ing. Ivan Běťák
Pod lesem 27
143 00 Praha 412
mobil: 605 929 930
tel.: 241 765 942
E-mail: betak@volnycz

Mgr. Petr Pavelka
Toužimská 670
199 00 Praha – Letňany
Tel.: 603 210 691
E-mail: pavelka@palkowitschia.cz

Ing. Lubomír Berka,
E-mail: berka.frailea@seznam.cz


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 18.12.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz