Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2000 | Speciál 2

Rod Uebelmannia BUINING
Werner van Heek, Willi Strecker
Z německého originálu volně přeložila Markéta Jakubková


Dávno před stanovením nového rodu Uebelmannia nalezl roku 1938 Dr. Mello-Barreto v Brazílii ve státu Minas Gerais vůdčí druh tohoto rodu - Uebelmannia gummifera - který v roce 1949 popsali Backeberg & Voll nejdříve jako Parodia gummifera.

Avšak již o 100 let dříve procestoval vedoucí Hamburské botanické zahrady Prof. J. G. C. Lehmann stát Minas Gerais. Některé ze svých nalezených rostlin kategorizoval jako Echinocactus centeterius, E. hybocentrus a E. pachycentrus. Platné popisy byly k tomu publikovány v roce 1837 doktorem L. Pfeifferem v ENUMERATIO CACT. DIAGNOSTICA, str. 65, č. 46 a č. 47. Lze tedy předpokládat, že už tehdy byly mezi popsanými kaktusy pozdější druhy Uebelmannia gummifera, U. buiningii, popřípadě U. meninensis.

Konečné objasnění není bohužel dodatečně možné, protože kvůli záměnám, omylům a doplňkům u originálních popisů už nemůže být provedeno jednoznačné přiřazení.

Také F. Ritter byl na stanovišti Parodia gummifera a chtěl pro tyto rostliny později -na základě dutin s lepkavou hmotou ležících pod epidermis - stanovit nový rod Gummocactus.
Teprve nizozemský znalec kaktusů A. F. H. Buining pak v roce 1967 představil v SUCCULENTA, ročník 46, č. 11, str. 159-163 nový rod Uebelmannia, který popsal následovně:

Corpora globosa vel oblongoidea, praedura, verrucosa, radice rapacea tenui; costae perpendiculares, plerumque in tubercula solutae; flores infundlbuliformes; ovarii et tubi floralis squamulae lanceolatae, apice spinulosae, in axillis spinulis setaceis et lana copiose vestitae; fructus cupaeformes, sucidi, areolis nonnullis lanosis et spinulosis ornati; semina oblique ovoidea vel oblique pyriformia, crasse rugosa, hilo (et poro micropylario) depresso, margine tumido complexo, perispermio absente, embryone crasso hamato.

Jako vůdčí druh zvolil Uebelmannia gummifera (Backeb. et Voll) Buining, synonymum Parodia gummifera Backeb. et Voll, kterou na stejném místě přejmenoval. Braun & Esteves doplnili (1995) v SUCCULENTA popis rodu Uebelmannia o dva podrody a zařadili pak mezi tyto ještě tři druhy (U. pectinifera, U. gummifera a U. buiningii), stejně jako několik poddruhů a variet:

Uebelmannia Buining
Subgenus
Leopoldohorstia Braun & Esteves
U. pectinifera
U. pectinifera ssp. horrida
U. pectinifera ssp. flavispina
U. pectinifera var. multicostata
U. pectinifera var. pseudopectinifera

Subgenus
Uebelmannia Braun & Esteves
U. gummifera
U. gummifera ssp. meninensis
U. gummifera ssp. meninensis var. rubra
U. buiningii

Toto rozdělení spočívá na jasných rozdílech při podobě zevnějšku stejně jako ve stanovištních podmínkách. Zakládá se v podstatě na následujících čtyřech kritériích...

Willi Strecker, Stanislao, Werner van Heek
 


Kaktusy 2000 speciál 2 - přední strana obálky: Uebelmanniana pectinifera 
(Foto )
 

Kaktusy 2000 speciál 2 - zadní strana obálky:
Uebelmanniana gummifera aff. gigantea n.n.
f. cristata
(Foto )
 

Kaktusy 2000 speciál 2 - ukázková str. č. 5
Popis rostlin a stanovišť
 


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz