Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2000 | Speciál 1

Rod Weingartia Werdermann
Text a foto: Karl Augustin, Trautmannsdorf, Rakousko
Překlad: Oldřich Chloupek


Každý, kdo se vážně kaktusy zabývá, zná nějaký druh z tohoto profesorem Werdermanem v roce 1937 popsaného rodu. Později systematiku tohoto rodu svými názory výrazně ovlivnil Backeberg a tak vlastně přispěl k formulaci dnešní stavu.

Jihoamerické kulovité rostliny, které do tohoto rodu patří, zaujímají v současné době jen málo kaktusářů. Také vědě nestály za to, aby tento rod v celku, metodicky a systematicky zpracovala; vždy zůstalo jen při povrchním a dílčím sledování. Diskuse o weingarciích je také význačná nepříš obsáhlou literaturou, která navíc je někdy chybná, zejména co se týče nalezišť, mnoha opakovaných popisů stejných druhů pod různými jmény atd. To je typické pro většinu studií. Tak se nepřesnosti a chyby stále zvětšovaly a hromadily. V roce 1989 Hunt přičlenil weingarcie k rodu Rebutia K. Schumann, což vedlo ke značnému zmatení druhového označení.

Teprve v poslední době se weingarciemi podrobně zabývá německý biolog Dr. Guenter Hentzschel, který vypracoval klič k odlišení jihoamerických kulovitých kaktusů (Gymnocalycium, Weingartia, Sulcorebutia, Rebutia a jiné) a k určení jednotlivých druhů. Také on označuje rod Weingartia jako nehomogenní a po srovnání šesti skupin důležitých znaků dochází k závěru, že tomuto rodu je nejbližší rod Sulcorebutia. Oba tyto rody patří do blízkosti rodu Gymnocalycium. Rod Weingartia tedy má (stejně jako Sulcorebutia) výrazně odlišné vývojově historické kořeny než Rebutiinae Donald emend. Buxbaum, a neměl by tedy být spojován s rodem Rebutia ve smyslu Schumanna, jak je to v současné době patrné. Rod Weingartia byl Werdernmannem dobře definován, avšak diskuse, která se později objevila, vedla k nejrůznějším názorům, které tyto rostliny představují nejednoznačně. Změny v systematice, publikované v následujících letech, nevedly k serióznímu vyjasnění situace, nýbrž jen dále nejasnosti prohlubovaly.

V historii patřily weingarcie k rodům: Echinocactus (Salm Dyck), Lobivia (Britton & Rose), Spegazzinia (Backeberg), Oroya (Kreuzinger), Bridgesia (Backeberg), Weingartia (Werdermann), Gymnocalycium (Hutchinson), Gymnantha (Yto), Sulcorebutia (Brandt) a naposled k rodu Rebutia (Hunt)...


 

Kaktusy 2000 speciál 1 - přední strana obálky: Weingartia fidaiana 
(Foto )
 

Kaktusy 2000 speciál 1 - zadní strana obálky:
Weingartia neocumingii forma trolii
(Foto )
 

 
 

 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz