Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2001|1

Obsah časopisu Kaktusy 2001|1Úvodník Josef Odehnal
San Juan, Mpo. Galeana, Nuevo Leon: Echinocereus knippelianus ssp. schatzlei Jaroslav Bohata, Miloš Kaplan, Libor Kunte, Vojtěch Myšák, Jaroslav Šnicer
Lobivia pugionacantha v. cornuta (Rausch) Rausch 1975 Josef Odehnal
Komentáre k niektorým novým taxónom - Mammillaria giselae, Mammillaria machucae, Mammillaria marcosii a Mammillaria scheinvariana Milan Zachar
MISS kristáta 2000 Libor Kunte, Pavel Pavlíček
Euphorbia hedyotoides N. E. Br. Svatopluk Ryba
Euphorbia viguieri M. Denis Miroslav Valachovič
Informace o webových stránkách Společnosti Zdeněk Podešva
Z HISTORIE KAKTUSÁŘSTVÍ
Astrophytum senile
Frič Jaroslav Stejskal
SETKÁNÍ S...
Gasteria batesiana Rowley Václav Richtr
Z NAŠICH SBÍREK
Miroslav Naxera, Kyšice 249, 330 01 Petr Česal
FEJETON
Zapomenutý čert Antonín Hlava
Podzimní kaktusářské sympozium v Brně Jaroslav Vích
KAKTUSÁŘSKÉ ABC
Kaktusářská latina IV Jan Klikar
Sokolovská zastavení Jan Gratias
Sclerocactus pubispinus (Engelmann) L. Benson Gabriel Vereš
Lithops otzeniana Nel a jeho kultivary aneb z Ameriky do Čech - Petr Pavelka
Ferocactus macrodiscus (C. Martius) Br. et R. 1922 Jan Klikar
Alfred B. Lau opět u nás Jan Říha
Zpráva z jednání řádné Valné hromady Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů v sobotu 25. listopadu 2000 v Pardubicích Jan Gratias
RECENZE
Breuer Ingo: The World of Haworthias, díl 2.
Williamson Graham: Richtersveld the Enhanced Wilderness Václav Richtr
2x Z PRAXE
O zakořeňování kaktusů
Roubování kaktusů v zimním období Petr Kupčák
Z LITERATURY
Internoto 2000 Stanislav Stuchlík
Jaký byl ten loňský (2000)? Jaromír Vavrouch


Kaktusy 2001|1

Úvodník
Josef Odehnal, Glocova 22, 620 00 Brno

Vážení přátelé,
jsme na počátku nového století, a tak se mnozí z nás zamýšlejí nad tím, jaké asi bude, co nového nám přinese, a nás kaktusáře zejména zajímá, co přinese nového v našem krásném a zajímavém hobby. V posledních deseti letech také vrcholí snaha ochránců přírody přijmout taková opatření, která by zajistila přírodní bohatství i pro generace příští. Tak tomu bylo i u nás, i když vlastní zákon byl schválen Českou národní radou již v roce 1992 (č. 114/1992 Sb.), v praxi je plně realizován až po schválení jeho doplňků v roce 1997 (č. 16/1997 Sb.) a vydání prováděcí vyhlášky.

Kaktusářství doznalo v posledním století mohutný rozmach, zejména v jeho druhé polovině. Jsme velmi rádi, že k jeho rozvoji přispěla řada význačných českých kaktusářů. Za všechny, kteří se na tom podíleli, alespoň několik jmen již zemřelých: E Seitz, A. Záruba, O. Smrž, O. Sadovský, Z. Fleischer, J. Šuba, J. Valníček, M. Voldán, B. Schütz, B. Jajo a další. Nejvýraznější osobností tohoto období je A.V. Frič, který se největší měrou zasloužil o zviditelnění naší země. Charakterístické pro toto období je spousta objevů nových druhů a variet, nárůst sběratelů a jejich rozsáhlé sbírky.

Mohutného rozvoje doznalo kaktusářství u nás především v období totality, tedy v období, kdy normální člověk nemohl z republiky vycestovat a tedy ani sběratel kaktusů a sukulentů nemohl navštívit země původu našeho společného hobby. Pokud se to někomu podařilo, byta to výjimka. Bylo to období, kdy výrazně narůstala členská základna, protože zde nacházeli uspokojení i ti, kteří nemohli z různých dúvodů vykonávat to, co by chtěli, co by je uspokojovalo (podnikání, cestování aj.).

Polititké změny v naší republice přinesly i možnosti ke studiu rostlin přímo na nalezištích, o kterych jsme v minulosti jenom snili. Desítky našich členů, z nichž některým nebylo ani 18 roků, dnes již s modemími dopravními prostředky, vyrazily do různých částí Ameriky i Afriky, aby si zde přímo ověřili své představy a pokusili se poznat a prostudovat podmínky výskytu druhů a současně probádat území, která ještě nebyla navštívena a tak přispět do pokladnice celosvětového kaktusářství. Nevšední nasazení s minimálními finančními prostředky a pěstitelský um našich členů vynesly naše kaktusářství do popředí této záliby v celosvětovém měřítku, což nelibě nesou některé firmy ze zahraničí, které v nás vidí velkého konkurenta. Řada objevů nových druhů a jejich velmi rychlé namnožení v posledních 10 letech jsou toho důkazem.

O co více se zajímají ochranáři o dovoz těchto rostlin k nám, o to méně je konstatován zájem na jejich ochranu ve většině zemí jejich původu. Často hromadná likvidace kaktusů a sukulentů na jejich přirozených nalezištích po statisících z důvodů bytové, průmyslové, zemědělské a komunikační výstavby nikoho nezajímá, zatímco dovozy i přes veškerou snahu jejich dovozců je legalizovat, jsou postihovány vysokými finančními pokutami. Výskyt na přirozených nalezištích musí být samozřejmě chráněn, jak se naše vláda spolu se všemi vládami civilizovaných zemí zavázala na základě světového summitu v Rio de Janeiro (1992). Přitom značnou měrou k zachování druhu přispívají i kaktusářští amatéři, kteří v mnoha případech předčí profesionály a díky své invenci a různé specializaci, včetně nevšedního nasazení mohou také přispět k zachování toho, co dala příroda celému lidstvu a co nejsou schopny v současné době ochránit úřady v zemích jejich přirozeného výskytu.

Zákony na ochranu přírodních nalezišt jsou oprávněné a je třeba je dodržovat, ale prováděcí vyhlášky je třeba revidovat a najít takový konsensus, který bude únosný jak pro ochranáře, tak i pěstitele kaktusů a sukulentů. Domněnka, že vše zachrání botanické zahrady je nereálná. Mnohdy nemají ani prostory ani odborníky a v neposlední řadě ani finanční prostředky Je ale na nás všech, abychom se nad tím zamysleli včetně těch, kteří mají v rukou výkonnou pravomoc.

Na prahu nového tisíciletí udělejme všechno pro to, aby se následné kaktusářské generace za nás nemusely stydět, ale naopak mohly být hrdy na to, co dva malé národy v tomto hobby dokázaly.

Dovolte mi, abych vám všem popřál pevné zdraví,uspokojení z naší záliby optimismus a pěstitelské úspěchy nejen po celý první rok nového tisíciletí.

  


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno08.12.2013.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz