Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2012|1

Obsah časopisu Kaktusy 2012|1  (vyšlo 15. 2. 2012)Úvodník Jaroslav Vích, předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
Mnohotvárnost Notocactus uebelmannianus Buining Stanislav Stuchlík
Nový druh rodu StrombocactusS. corregidorae S. Aries & E. Sanchez od Rio Moctezuma, Querétaro, México Salvador Arias a Emiliano Sánchez-Martinez Přeložil Jan Říha
Nový a exkluzivní nález českých kaktusářů v Argentině – Gymnocalycium esperanzae Radomír Řepka
Přidáte rod Echidnopsis mezi „oblíbené?“ Jan Gratias
Botanická zahrada v Melbourne Josef Odehnal
Opuntia erinacea var. columbiana z poříčí řeky Yakima, Washinton, USA, Dixie Dringman Překlad Jan Říha
Sulcorebutia albissima (F. Brandt) Pilbeam a jí blízce příbuzné taxony Rudolf Slaba
Barevnost květů Thelocactus conothelos (Regel et Klein) Backeb. et Knuth Stanislav Stuchlík
Barevná variabilita květů Thelocactus conothelos Libor Kunte, Jaroslav Šnicer
FOTOAPARÁTEM ČTENÁŘŮ
Ivan Běťák Jiří Králík

Z obsahu vybíráme:

Úvodník
Jaroslav Vích,
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

Vážení čtenáři,
dovolte mi, v rámci mého úvodního slova k letošnímu ročníku časopisu Kaktusy, krátce připomenout na stránkách časopisu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů nejen naše úspěchy, ale i problémy. Je to vlastně poslední příležitost k rekapitulaci před valnou hromadou Společnosti, která se uskuteční v posledním čtvrtletí t. r. v Plzni.

Po ekonomické stránce je Společnost zdravá. Daří se nám vydávat časopis i speciální čísla v plánovaném počtu a držet jejich cenu 230 Kč. Dlouhodobě se nám ale nepodařilo zastavit snižování počtu předplatitelů časopisu. Touto skutečností se výbor Společnosti průběžně zabývá, protože další úbytek předplatitelů by v brzké době mohl znamenat zásadní problém při vydávání časopisu Kaktusy. Cítíme, že jedním z problémů by mohla být propagace našeho časopisu. Proto chceme více využít naše webové stránky a další komunikační formy. Iniciativa výboru Společnosti i vydavatelské a redakční rady je také výzvou funkcionářům kaktusářských klubů, běžným kaktusářům a sukulentářům, kteří jsou čtenáři časopisu. Potřebujeme znát vaše názory i přání a vědět o vás. Obracejte se na své regionální zástupce ve výboru Společnosti, nebo přímo na jednatele nebo předsedu Společnosti. Potřebujeme permanentní oboustrannou komunikaci. Nemáme, bohužel, marketingové oddělení, které by zjišťovalo vaše názory, přání i nálady. Je to na nás všech. Nevěřím, a některá fakta z nedávné doby to potvrzují, že by pokles počtu čtenářů způsobovala jen ekonomická situace.

Je potěšitelné, že neklesá, ale spíše stoupá počet pořádaných akcí, jejichž kvalita přitahuje kaktusáře i sukulentáře. I na těchto akcích se potvrzuje, že počty pěstitelů kaktusů a sukulentů o dost převyšují počet čtenářů časopisu. Tutéž zkušenost mají rovněž autoři nedávno vydané Encyklopedie kaktusů a jiných sukulentů, která svým rozsahem převyšuje vše, co bylo v Česku z tohoto žánru dosud vydáno. Nás může těšit, že je kniha dostupná široké laické veřejnosti a Společnost se podílela na její propagaci a podpořila její vydání.

Po stránce vnímání Společnosti na veřejnosti můžeme konstatovat, že jsme v průběhu krátké doby dosáhli dvou významných změn. V prvé řadě je to změna postoje orgánů ochrany přírody ČR k běžným pěstitelům kaktusů a sukulentů. I zde došlo, díky rozumnému přístupu zainteresovaných úředníků, k pochopení oprávněných požadavků pěstitelů, ke zklidnění situace a změně oboustranně konfliktních postojů. Nemáme zájem vyhrocovat situaci, ale chceme obhájit prostor, který nám dal předchozí vývoj. Zavazuje nás k tomu historie, kterou naše společná záliba prošla. Se stejným cílem jsme bránili naše pozice při změně trestního zákona počátkem roku 2010. Po neúspěšném lobbingu u vlády premiéra Fischera, neúspěchu stížnosti u ombudsmana Motejla i nechuti advokátů k podání ústavní stížnosti, jsme nalezli pochopení u ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Téměř po dvou letech úsilí jsme dosáhli změny vládního nařízení. Běžné pěstování kaktusů s obsahem meskalinu ve sbírkách již není přestupkem ani trestným činem, pokud nebude zneužito k výrobě meskalinu, jako halucinogenní látky.

Nebyli to pouze členové výboru Společnosti, ale řada dalších kaktusářů, kteří pomohli svými zkušenostmi i cíleným tlakem na státní orgány. Všem za to patří poděkování. Chtěl bych proto vyzdvihnout kolektivního ducha i umění semknout se a prosadit se. Pěstování kaktusů a sukulentů v našich zemích prošlo mnoha těžkými obdobími. Vždy se ale pěstitelé dokázali dát dohromady a udrželi rostliny i vysokou úroveň pěstitelského umění.

Přeji proto českému i slovenskému kaktusářství, kaktusářům a sukulentářům, funkcionářům v klubech, členům vydavatelské a redakční rady a členům výboru Společnosti do nového roku 2012 hodně vitality, síly, zdraví a pěstitelských úspěchů. I přes negativní prognózy vývoje přeji vám i vašim rodinám, aby rok 2012 v žádném z vás nezanechal pocit, že to byl rok špatný.


Mnohotvárnost Notocactus uebelmannianus Buining
Stanislav Stuchlík

N. uebelmannianus
a jeho variety pochází z jihobrazilského státu Rio Grande do Sul. Je to značně proměnlivý taxon v barvě epidermis, počtu trnů, jejich barvě a délce, květy kvetou žlutě nebo červenopurpurově v různých odstínech. Stanoviště typu N. uebelmannianus je jeden z kopců u Guaritas, kde byly nalezeny rostliny s červenopurpurovými a žlutými květy. Dodnes jsou obě dvě barvy na stanovištích zastoupeny. Varieta nilsonii má menší stonky a květy světle purpurové barvy. Var. pleiocephalus se vyznačuje velmi bohatým odnožováním, odnože se lehko odlamují a zakořeňují. Tato varieta neochotně kvete a vytváří jen málo semen.


Nový druh rodu Strombocactus – S. corregidorae S. Aries & E. Sanchez od Rio Moctezuma, Querétaro, México
Salvador Arias a Emiliano Sánchez-Martinez
Přeložil Jan Říha
Strombocactus corregidorae z kaňonu Infernillo řeky Rio Moctezuma na hranicích mezi státy Querétaro a Hidalgo je zde představen a vyobrazen podle originálního popisu. Liší se od S. disciformis svým masivním stonkem, delšími, silnějšími, přetrvávajícími černošedými trny, světle žlutými květy, testou semene s jemně síťovaným povrchem, plochými periclinálními stěnami a mikropylární oblastí bez strofioly. Lokalita je dobře izolovaná od jiných kaňonů s jinými taxony a leží v nižší nadmořské výšce. V budoucnu se očekávají podrobnější studie.


Nový a exkluzivní nález českých kaktusářů v Argentině – Gymnocalycium esperanzae
Radomír Řepka


V článku jsou publikovány základní informace o nově popsaném druhu rodu GymnocalyciumG. esperanzae. Tento druh se výrazně liší od všech dosud známých druhů podrodu Microsemineum, a to svými 3–5 zčásti vzpřímenými tmavými trny, tělem s nápadnou šedou patinou a květy, které mají delší perikarp než okvětní lístky, květy bělavými–bledě růžovými, oválnými plody, lesklými, tmavě hnědými semeny 1,0–1,2 mm vysokými a širokými. Nový druh roste na štěrkovitých pahorcích u jižního cípu pohoří Sierra de las Minas v argentinské provincii La Rioja a vzhledem ke svému malému areálu může být označen jako stenoendemit.


Přidáte rod Echidnopsis mezi „oblíbené?“
Jan Gratias

Charakteristika rodu Echidnopsis, který je v českých sbírkách téměř neznámý, doplněná 5 ukázkami tvarové i barevné rozmanitosti květů jeho zástupců. Hlavní zásady úspěšného pěstování.


Botanická zahrada v Melbourne
Josef Odehnal


V článku autor stručně popisuje vznik a rozsáhlost jedné z nejkrásnějších botanických zahrad na světě. Stručně popisuje její kaktusovou a sukulentní část, rozsáhlost vodních ploch a zásluhy některých ředitelů na vybudování národního herbáře státu Victoria.


Opuntia erinacea var. columbiana z poříčí řeky Yakima,
Washinton, USA
Dixie Dringman, překlad Jan Říha


Ve státu Washington podél řeky Yakima je velmi hojným druhem Opuntia erinace var. columbiana. Roste v trávě travnatých plání, hlavně však podél řeky a na úbočích basaltových kopců. V době sucha je v trávě dokonale maskována a pro zdejší zvířata a lidi je nepříjemným elementem. Je možné, že se jedná o hybridní přírodní populaci, Její možný vznik a původní rodiče byli diskutováni mnoha odborníky, např. prof. Lymanem Bensonem. Je to těžko vysvětlitelný problém. V předkolumbovských dobách v době zimní nouze se plody, které po dozrání vysychají, opalovaly a semena se mlela na mouku, z které se připravovaly chudé polévky nebo i lepidlo.


Sulcorebutia albissima (F. Brandt) Pilbeam a jí blízce příbuzné taxony
Rudolf Slaba


V první části příspěvku autor popisuje růstové podmínky a vztahy v oblasti výskytu S. albissima i variabilitu těchto rostlin na jednotlivých lokalitách. Zabývá se také druhem S. × erinacea, který označuje za spojovací článek mezi S. albissima a S. mentosa. Rovněž se zmiňuje o rostlině zavedené H. Swobodou do sbírek pod označením HS 100. Považuje ji za stanovištní formu S. albissima, lišící se větší velikostí (dosahuje až okolo 70 mm šířky) a převážně soliterním vzrůstem s mírným odnožováním až v pozdním věku. Na rozdíl od některých specialistů (např. W. Gertel, Johan de Vries) nepovažuje S. augustinii za blízce příbuznou s S. tiraquensis, ale za taxon z nejbližšího příbuzenstva S. albissima, jejíž doposud známé lokality se nacházejí jen necelých 30 km jižně. Sulcorebucii spec. HS 151 popsanou v roce 2001 jako S. heinzii nepovažuje za spojovací článek mezi S. augustinii a S. tiraquensis, ale za jednu z mnoha forem S. tiraquensis var. lepida vyskytující se jen necelých 10 km severně a zasahující na hřebeny hor mezi Totora a Omereque z oblasti jejího hlavního výskytu v okolí Copachuncho.


Barevnost květů Thelocactus conothelos (Regel et Klein) Backeb. et Knuth
Stanislav Stuchlík


T. conothelos var. conothelos vykvétá květy, které mohou být i jiné barvy, než je obvyklá červenofialová. V článku je popisována jedna z takových barevných odchylek, květy rostliny nejsou červenofialové, ale převážně červené. Není jasné, jestli se jedná o stálou vlastnost, nebo jen o náhodnou odchylku. Rostlina je stará více než třicet let a byla vypěstována ze semen, pocházejících od firmy G. Köhres.


Barevná variabilita květů Thelocactus conothelos
Libor Kunte, Jaroslav Šnicer

Autoři článku reagují na předchozí příspěvek a představují barevnou škálu květů Thelocactus conothelos. Odlišují poměrně jasně definovaný taxon T. conothelos var. aurantiacus od doposud nezhodnocených T. conothelos s květy oranžovými a bílými. Oranžově kvetoucí rostliny se vyskytují u města Zaragoza (N. L.) a tato populace je poměrně uniformní. Bíle kvetoucí rostliny pocházejí od San Antonio de los Castillos a jejich frekvence v populaci je asi třetinová.Kaktusy 2012/1 - přední strana obálky:  Notocactus uebelmannianus Buining
(foto Stanislav Stuchlík)
 

Bíle kvetoucí Thelocactus conothelos od San Antonio de los Castillos
Fotogafie k článku Barevná variabilita květů Thelocactus conothelos ● Libor Kunte, Jaroslav Šnicer
 

FOTOAPARÁTEM ČTENÁŘŮ - ukázková stránka

 

Předplatné

Časopis KAKTUSY vydává Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně. Informace o předplatném podají a objednávky přiímají:

Ing. Ivan Běťák
Pod lesem 27
143 00 Praha 412
mobil: 605 929 930
tel.: 241 765 942
E-mail: betak@volnycz

Mgr. Petr Pavelka
Toužimská 670
199 00 Praha – Letňany
Tel.: 603 210 691
E-mail: pavelka@palkowitschia.cz

Ing. Lubomír Berka,
E-mail: berka.frailea@seznam.cz


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz