Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Hrozba kriminalizace kvůli meskalinu v nejbližší době skončí!

(18.11.2011) Po téměř dvouletém úsilí mohu sdělit pěstitelům kaktusů pozitivní zprávu týkající se změny nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákona.

Opětovně jsem počátkem letošního roku kontaktoval ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila a požádal ho, aby v rámci vyhodnocení dopadů výše uvedeného nařízení vlády nechal posoudit výhrady Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) vůči nařízení vlády č. 455/2009 Sb., které jsem současně, jménem SČSPKS, zformuloval. Na základě vyhodnocení dopadů byl usnesením vlády č. 281/2011 ze dne 20. 4. 2011 uložen ministru spravedlnosti úkol, aby předložil vládě do 31. 10. 2011 návrhy změn nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

Expertní skupina identifikovala možné aplikační problémy předmětného nařízení a zpracovala návrh změny. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřily všechny dotčené rezorty bez zásadních připomínek. Návrh je tak vládě ČR předkládán bez rozporu.

Pro nás kaktusáře dochází k významné změně, když z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. se vypouští rostliny obsahující meskalin. Významným důvodem pro vypuštění meskalinu z přílohy je fakt, že uvedení meskalinu v příloze nebylo v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. o návykových látkách. Naše úsilí bylo tímto završeno, a všem, kteří pomohli vytvořit mediální tlak, tímto děkuji. Lofofory bychom měli opět pěstovat bez obav z kriminalizace pěstitelů.

Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
E-mail: jaroslav.vich(zavinac)gmail.com 

Odkazy na související články

Stanovisko výboru SČSPKS (22. 1. 2010)
http://www.cs-kaktusy.cz/info/info_2010-01-22.htm

Informace pro české členy SČSPKS a ostatní pěstitele kaktusů a sukulentů (18. 12. 2009)
http://www.cs-kaktusy.cz/info/info_2009-12-19.htm

Petice STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ
http://www.petice.net/kaktus

Jak podepsat petici STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ krok za krokem
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/navod.htm

Kaktusy – množství velké nežli malé
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/petice.htm

Kaktusáři se nemají čeho bát?
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/mescalin.htm

Začal novodobý hon na čarodějnice? Poznámka k vládnímu nařízení…
http://botany.cz/cs/zakaz-drzby-nekterych-rostlin/

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 10.02.2012.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz