Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014 - akce Výstavy kaktusů
28. prosince 2014

Vážení přátelé, je za námi opět další kaktusářský rok… Znamenal nejen nové přírůstky v našich sklenících, pařeništích a dalších místech, kde pěstujeme naše oblíbené rostliny, ale i další zajímavosti v Archivu SČSPKS. Za dobu svého trvání si archiv „vypěstoval“ své pravidelné či občasné dodavatele a příznivce, ale i ty, kteří se do této činnosti ještě přímo nezapojili. Za minulý rok bych chtěl obzvlášť poděkovat Jirkovi Vermiřovskému z Kopřivnice za zajímavé písemnosti, převážně starší nabídkové ceníky.

Pro předávání většího množství tiskovin je ideální Zamykání sezóny v Chrudimi, velká část klubů už této možnosti roky využívá. A pokud bych chtěl navázat na termín „roky“, tak to už je určitě dostatečně dlouhá doba, za kterou se do podvědomí kaktusářské veřejnosti snaha o zmapování naší kaktusářské historie dostala. A zde se dostáváme k jednomu z bodů usnesení z jednání výboru SČSPKS z pátku 26. 9. 2014 v Chrudimi - výbor doporučuje AS zpracovávat soupis výstav a jiných významných klubových akcí vždy za uplynulý kalendářní rok.

Domnívám se, že zejména kaktusářské výstavy budou velmi zajímavým tématem ke zpracování a zároveň odrazem změn ve společnosti za uplynulých 25 let. Je to bezesporu největší událost v činnosti každého kaktusářského kroužku, ať již z hlediska organizace, zajištění výstavních prostor a další a další související práce. Zároveň je to možnost získání nových členů či vytvoření finančních rezerv klubů na nákup literatury, zájezdů, zajišťování spolkového života a samozřejmě propagace naší společné záliby. Z tohoto důvodu bude také pozměněn Dotazník… za r. 2014, který bude zaměřen zejména na výstavy, ať již samotných klubů, případně ve spolupráci s BZ, zahrádkáři či jinými organizacemi, což se v poslední době děje v mnoha případech.

Chtěl bych Vás proto poprosit jménem svým i svých spolupracovníků AS o co největší spolupráci až již ve vyplnění dotazníku, případně v zaslání (pokud možno originálních) pozvánek, vstupenek, plakátů či fotografií z Vašich výstav. Celkové zpracování bude uveřejněno na webových stránkách SČSPKS po shromáždění všech Vašich materiálů.

Budeme se těšit na další zajímavosti, kterými přispějete do společného archivu SČSPKS a do letošní, tematicky pojaté akce o kaktusářských výstavách současnosti, které už další rok budou minulostí…

 

Vše dobré do r. 2014 přejí a za spolupráci děkují
za Archiv SČSPKS

Jiří Vochozka
Radek Čech
Blažej Strašifták

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.

Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.'
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
Tel.: 732 331 852
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz