Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2014|Speciál 2

Původní rostlinná společenstva aridních oblastí Mexika
Libor Kunte, Jaroslav Šnicer


Vážení přátelé, milí čtenáři,
když jsme byli vyzváni, abychom zpracovali pro druhý Speciál roku 2014 téma přece jen poněkud opomíjené, měli jsme dvě alternativy – buď se do práce pustit a pokusit se „pokořit Matterhorn“, nebo s díkem odmítnout. Vzhledem ke skutečnosti, že máte v ruce časopis a čtete tyto řádky, je jasné, že jsme volili první možnost.

Kaktusy 2014 speciál 2 - str. 18 a 19

Předem nám však bylo jasné, že to bude práce víc než nelehká, protože téma o původních rostlinných společenstvech aridních oblastí Mexika je velmi široké, obzvlášť pokud má obsah každého Speciálu své přísné limity rozsahu textu i počtu fotografií. Další nevýhodou je skutečnost, že téma je zpracováno v českém jazyce poprvé, a tak termíny, které používáme, jsou pro češtinu nové a uměle zavádějí do odborného jazyka novotvary, které doposud nebyly oficiálně publikovány. V tom je také druhý Speciál roku 2104 novátorský a věříme, že publikované termíny odborná veřejnost přijme a bude i nadále používat.

Kaktusy 2014 speciál 2 - str. 10 a 11

Naší snahou je představit základní typy rostlinných společenstev pouštních a polopouštních oblastí Mexika. Jejich nedílnou a přirozenou složkou bývají právě i kaktusy a jiné sukulenty – tedy rostliny našeho společného zájmu. Není možné zabývat se podrobně výčtem jednotlivých druhů tvořících tato společenstva, ale rádi bychom, aby čtenář získal alespoň rámcovou představu o základní charakteristice daného typu rostlinného společenstva a o hlavních, resp. nejvýznamnějších druzích, které toto společenstvo tvoří.

Kaktusy 2014 speciál 2 - str. 24 a 25

Jsme přesvědčeni, že podrobnější seznámení se základními typy rostlinných společenstev aridních oblastí Mexika je bezesporu dalším z kamínků pestré mozaiky neustálého poznávání tolik zajímavého světa kaktusů a jiných sukulentů. Domníváme se, že podrobnější seznámení se s ekologickými poměry v daných oblastech je užitečné pro každého kaktusáře, který může mnohé převést do své pěstitelské praxe. Doufáme tedy, že si naše práce najde nadšené čtenáře, konstruktivní kritiky a shovívavé oponenty.

Libor Kunte, Jaroslav Šnicer


Kaktusy 2014 speciál 2 - přední strana obálky
 

Kaktusy 2014 speciál 2 - zadní strana obálky
 

Kaktusy 2014 speciál 2 - str. 19
 

Speciální číslo 2014|2 vyšlo v Praze 15. srpna 2014 jako příloha 3. čísla časopisu Kaktusy.
 © SČSPKS http://www.cs-kaktusy.cz
 

Předplatné časopisu

Časopis KAKTUSY vydává Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně. Informace o předplatném podají a objednávky přijímají:

Ing. Ivan Běťák
Pod lesem 27
143 00 Praha 412
mobil: 605 929 930
tel.: 241 765 942
E-mail: betak@volnycz

Mgr. Petr Pavelka
Toužimská 670
199 00 Praha – Letňany
Tel.: 603 210 691
E-mail: pavelka@palkowitschia.cz

Ing. Lubomír Berka,
E-mail: berka.frailea@seznam.cz


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz