Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2001 | Speciál 2

Rod Sulcorebutia - poznámky pod čarou
Josef Odehnal, Brno & Rudolf Slaba, Písek


  • Historie rodu
  • Rozšíření sulkorebucií
  • Příbuzenské vztahy
  • Variabilita v rodu Sulcorebutia
  • Stav a prognóza přežití zástupců rodu Sulcorebutia v domovině
  • Pěstování zástupců rodu Sulcorebutia v konfrontaci s jejich výskytem v domovině

Historie rodu
Rod Sulcorebutia patří mezi poměrně mladé rody, jehož popularita roste přímo úměrně s počtem nalezených a popsaných druhů. Od doby, kdy Curt Backeberg v roce 1951 popsal tento rod a zařadil do něj jedinou rostlinu, Sulcorebutia steinbachii (kterou však v roce 1931 popsal Werderman jako Rebutia steinbachii), uběhlo už padesát let.

Popis nového rodu odůvodnil Backeberg odlišnou stavbou areol, které v porovnání s rebuciemi jsou nízké, dlouhé, často mírně proláklé a tvoří žlábek (brázdu). Uvádí rovněž tuhé staré trny. Popis rodu byl velmi povrchní a z dnešního pohledu nedostatečný: „Rostliny odnožující, těla malá, žebra lobivioidní se sekerovitými hrbolky se žlábky, květy trychtýřovité, vyrůstající ze žlábku, šupinaté, holé, plod neznámý." Jako naleziště byla uvedena Bolívie, poblíž Colomi (Cochabamba) ve výšce 3400 m.

V tomtéž roce (1951) byly publikovány nové popisy profesora Cárdenase. Jsou to Rebutia arenacea a Rebutia glomeriseta. O rok později (1952) píše o rodu také Cullmann, který v roce 1957 uveřejňuje fotografii kvetoucí Sulcorebutia steinbachii. Současně v tomto roce popisuje Cárdenas Rebutia tiraquensis, Rebutia totorensis a Aylostera kruegeri. Poukazuje přitom na blízkou příbuznost Rebutia tiraquensis k Sulcorebutia steinbachii. Rebutia totorensis je podle jeho názoru podobná Rebutia kupperiana, kdežto Aylostera kruegeri přirovnává k Rebutia pygmea z oblasti Oruro, od níž se liší kromě jiného i žlutým květem.

V III. dílu DIE CACTACEAE, vydaném v roce 1959, Backeberg nepovažuje uvedené druhy za sulkorebucie. Aylostera kruegeri překombinoval do rodu Rebutia


Kaktusy speciál 2 - přední strana obálky:
Sulcorebutia rauschii
 

Kaktusy speciál 2 - zadní strana obálky:
Sulcorebutia candiae
var. kamiensis

Toto speciální číslo připravili po textové i obrazové stránce Josef Odehnal a Rudolf Slaba. Výbor Společnosti jím tímto děkuje.


 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz