Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2001 | Speciál 1

Klimatologické podmienky áridných oblastí Mexika
Milan Zachar, Vinárska 8, 900 01 Modra, Slovenská republika


Cestopisných príspevkov o výskyte sukulentnej vegetácie na latinsko-americkom kontinente a predovšetkým v Mexiku je v poslednej dobe v kaktusárskej literatúre viac, ako je asi aj zdravé. Vo všeobecnosti sú opisované podmienky ktoré na jednotlivých náleziskách vládnu, podobne aj sprievodná sukulentná vegetácia. Menej informácií sa objavuje o expozícii svahov množstvách slnečných dní a iných údajov potrebných pre pestovateľov a tých je medzi čitateľmi všetkých kaktusárskych časopisov drvivá väčšina. Ako jeden z autorov týchto cestopisov by som sa rád pokúsil uviest niektoré údaje, ktoré by pomohli pestovateľom urobiť si lepší a reálnejší obraz o podmienkach, v ktorých naši obľúbenci žijú, úspešne vzdorujú tvrdým životným podmienkam a dokonca sa aj častokrát oveľa úspešnejšie rozmnožujú ako v "ideálnych" skleníkových podmienkach. Počet slnečných dní v našich podmienkach nebudeme môcť nikdy ovplyvniť a podobne budú rastliny stáť v jednej rovine v skleníku, teda tieto faktory sú pre nás axiomatické. Rovnako naša nadmorská výška môže zodpovedať len malej časti pestovaných rastlín. Na druhej strane sú dva ukazovatele, ktoré sú objektívne a umožňujú urobiť si pomerne presnú predstavu o klimatických podmienkach. Jedná sa o priemerné teploty a priemerné zrážky. Napriek tomu, že niektoré z vyššie spomínaných faktorov nemôžme ovplyvniť, treba ich ale zobrať do úvahy pri pestovaní.

Pre váčšiu prehľadnosť by som rozdelil Mexiko z pohľadu bežného pestovateľa kaktusov na tri oblasti:

  • Baja California a priľahlé časti štátu Sonora (obdobie sucha začína v druhom - treťom mesiaci roka a trvá do prvej polovice roka, obdobie dažďov dosahuje svoj vrchol v auguste až septembri a pozvoľna doznieva až do konca januára)

  • oblasti s maximom zrážok v máji až júni, ktoré sa postupne znižujú ku koncu roku a obdobie sucha trvá prvé mesiace v roku a

  • oblasti s obdobím sucha v prvých mesiacoch roku, obdobie dažďov začína v apríli, dosahuje prvý slabší vrchol v júli s poklesom zrážok v auguste a s maximom zrážok v mesiacoch september až október.

Uvedené tri oblasti sa medzi sebou čiastočne prekrývajú. Rovnako varíruje aj výška priemernej teploty a množstva zrážok. Tieto faktory sú závislé tak na nadmorskej výške, ako aj na geografickej polohe jednotlivých lokalít. Ďalej by teda bolo možné deliť uvedené oblasti na suchšie a vlhšie, teplejšie a studenšie.

Baja California je osobitnou klimatologickou kapitolou. Už samotná dĺžka polostrova (viac ako 1000 km) napovedá, že klíma tu v žiadnom prípade nebude jednotná. Vo všeobecnosti by sa mohla charakterizovať relatívne vyrovnanými teplotami bez extrémnych výkyvov predovšetkým nie smerom k nule, a so začiatkom obdobia dažďov na konci prvej polovici roku. Obdobie dažďov trvá do konca septembra - októbra a zrážky postupne klesajú až do konca januára. Sever polostrova dostáva pravidelné zrážky o niečo neskôr, tiež ich trvanie sa posúva do začiatku roku. Obdobie sucha, napriek údajom o extrémne nízkej úrovni zrážok, bude charakterizované relatívne silným poklesom teplôt v noci (mali sme príležitosť sa jedno ráno zobudit so spacími vakmi dokonale mokrými od námrazy), ktorý spôsobuje dostatok rosy, tak potrebnej na prežitie predovšetkým semenáčikov a drobných rastlín. Pobrežné oblasti (napr. skalné formácie pri Ensenada s Ferocactus viridescnes) sú nepochybne často vystavené hmlám a vetru od mora. Okrem rosy považujem za potrebné uviesť ďalší fakt. Napriek tomu, že Baja je slnečná s vyrovnaným teplotným priemerom, je neustále vystavená silným vetrom z oceánu. Teplomer sa môže vyštverať na príjemných 20°C, silný vietor vás ale donúti obliecť si zimnú vetrovku. Do skleníkových podmienok by sa to dalo preložiť aj Jelínkovým "Nohy v teple, nemoc v pekle". Napriek zime, ktorú každý citeľne vníma, je substrát vlažný až teplý. Rastliny z týchto oblastí by bolo zrejme treba umiestniť tesne pod sklo a hneď vedla vetracieho okna.

Pre konkrétnu predstavu uvádzam presné údaje o priemerných teplotách a množstve zrážok v niektorých oblastiach, rovnako ako niektoré z rastlín, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Prvý údaj je priemerná teplota v °C a druhý množstvo zrážok v mm.

Ukázka z časopisu - str. 4.


Kaktusy 2001 Speciál 1 - přední strana obálky: Ferocactus peninsulae var. coloratus
 

Kaktusy 2001 Speciál 1,
ukázková strana č. 4
 

Kaktusy 2001 Speciál 1 - zadní strana obálky: Ferocactus reppenhagenii

Toto speciální číslo připravil po textové i obrazové stránce Milan Zachar. Výbor Společnosti mu tímto děkuje.


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 
 

 


 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz