Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 E-konference
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

   Kaktusy 2003|1

Obsah časopisu Kaktusy 2003|1Úvodník Josef Odehnal
Matucana weberbaueri var. flammea (Donald) Slaba stat. et comb. n. Rudolf Slaba
Haworthia tessellata Haw. Jakub Jilemnický
„Šílenství" Lophophora williamsii v okolí Entronque Huizache, SLP, Mexiko Jan Říha
Austrocactus bertinii (Cels) Britton & Rose - elegán z Patagonie
Gabriel Vereš
Hybridní kaktusy A. V. Friče Jaroslav Stejskal
KAKTUSY NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH
Peru 2001 Jan Klikar
Echinocactus texensis Hoppfer Jan Klikar
Ferocactus cylindraceus var. cylindraceus (Engelmann) Orcut syn. Ferocactus acanthodes Václav Hlaváček
Systematika kaktusů na molekulární úrovni Jan Říha
45 let Klubu kaktusářů ve Zlíně, sedmého nejstaršího spolku v republice Jiří Pešat
Rebutia heliosa Rausch subgenus Aylostera Ladislav Horáček
Echinopsis cardenasiana (Rausch) H. Friedrich Josef Odehnal
RECENZE
Kniha o litopsech v češtině. Steven Hammer: Lithops- Treasures of the Veld Petr Pavelka jr.
Dumpling and his Wife (New Views of the Genus Conophytum) Steven Hammer Petr Pavelka jr.
Illustrated Handbook of Succulent Plants, Eggli, U. a kol. Petr Pavelka jr.
IRT Cactaceae Review 2002 Ivana Richterová
Vzpomínka na přítele Miroslav Zbořil
Vážení přátelé kaktusáři, Rudolf Dufek, Jaroslav Stejskal, Jiří Vochozka
Miroslav Přerovský - in memoriam (24.9. 1937-3.11. 2002)
Lumír Král
Notocactus uebelmannianus Buin. a jeho formy Zdeněk Vrabec
Jaký byl ten loňský (2002) rok? Jaromír Vavrouch
František Jenček - in memoriam (1944-2002) Výbor KK Liberec

Úvodník
Vážení přátelé,
jsme zase o rok starší a možná mnozí z nás o něco moudřejší. Ohlédneme-li se za uplynulým kaktusářským rokem, musíme konstatovat, že byl opět úspěšný. Podařilo se nám realizovat to, co jsme si na počátku minulého roku předsevzali.

Většina členů si cení našeho časopisu KAKTUSY. Přešli jsme z 16 stránek na 32 na křídě a v kontextu s tím i na větší počet barevných fotografií a to pro členy za stejnou cenu jako v předchozím roce. Podařilo se nám vydat i dvě velmi úspěšná speciální čísla. Je to důsledek iniciativní a tvůrčí práce členů vydavatelské a redakční rady. Velmi dobré hospodaření výboru Společnosti nám umožnilo ponechat cenu časopisu pro rok 2003 na stejné výši i přes určité zvýšení nákladů na výrobu časopisu a jeho expedici. Došlo ale ke zvýšení poštovného, v důsledku zvýšení poštovních tarifů.

V čím dál větší míře se dostává náš časopis do povědomí zahraničních kaktu-sářů nejen v Evropě, ale také v Americe, zejména díky velmi kvalitním speciálům. Neustále se zvyšuje počet zahraničních autorů nejen speciálů, čímž se stává ještě atraktivnější. V tomto trendu ve spolupráci se zahraničními odborníky bychom chtěli pokračovat i v příštích letech.

Několikaletý nedobrý vztah mezi státními úředníky a kaktusáři je již druhým rokem stále klidnější. Zřejmě k tomu přispěly mimo jiné i soudní prohry státních institucí a také nový pohled na nás kaktusáře. Někteří státní úředníci v nás všech již nevidí zlatokopy, ale začínají chápat, že pro zachování a rozšíření druhů dělají mnozí naši členové podstatně více než k tomu určené státní instituce. Lásku, nadšení a péči našich členů nemohou dnes, ani v budoucnu nahradit žádné byť sebelepší státní instituce.

Mohlo by se tedy zdát, že je vše v naprostém pořádku, že není co vylepšovat. Ale není tomu tak. Proces zkvalitňování naší činnosti neskončí snad nikdy. Budeme muset i nadále vysvětlovat a přesvědčovat zainteresované, že to s přírodou myslíme opravdu dobře, což můžeme prakticky dokumentovat na realizovaných desítkách výstav po celé naší republice a sympoziích pořádaných většími organizacemi. Hodláme i nadále zlepšovat úroveň našeho časopisu, rozšiřovat počet přispěvatelů. Je na nás všech, zda se nám podaří v roce 2003 postoupit zase o krůček dále.

Na zasedání výboru společnosti v Chrudimi byla ustavena ARCHIVÁŘSKÁ SEKCE, která by měla co nejpodrobněji zaznamenat historii i současnost českého kaktusářství pro příští generace. Zakládajícími členy jsou Ing. Rudolf Dufek, Jiří Vochozka a Jaroslav Stejskal. Je na nás, abychom jim tuto velmi záslužnou činnost usnadnili poskytnutím historických i současných materiálů o činnosti co nejvíce našich organizací, životě významných kaktusářských osobností apod.

Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku popřál pevné zdraví, štěstí a potěšení z naší velice krásné společné záliby.

Josef Odehnal,
předseda Společnosti


 

Kaktusy 2003/1 - přední strana obálky: 
Matucana weberbaueri
var. flammea
(foto Rudolf Slaba)
 

Kaktusy 2003/1 - zadní strana obálky: 
Pediocactus simpsonii a P. nigrispinus
 

Obrázek v úvodníku na str. 2: 
Echinocactus grandis, Tehuacan, Puebla
(foto Václav Odehnal)
 


 ISSN 0862-4372

 
 předchozí - následující číslo časopisu
 
 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 08.12.2013.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz