Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Jan Říha pětašedesátiletý – ohlédnutí za výjimečnou érou


Mám před sebou obtížný úkol – snažit se neopisovat z toho, co už bylo o Honzovi napsáno, a bylo toho opravdu hodně. Stačí se jen podívat na webové stránky P. Pavlíčka, do čtvrtého čísla KAKTUSY, ročník 2007 nebo do stejného ročníku Cactaceae etc. Nemohu být také nezaujatý – známe se už léta, jsme dobří přátelé a mohu bez rozpaků přiznat, že byl tím, kdo mne vyprovokoval k některým činům, kterých dodnes nelituji.

Nebudu tedy opakovat jeho kaktusářské curriculum vitae, rád bych se soustředil na jeho bezkonkurenční a ojedinělou autorskou časopiseckou tvorbu, spjatou právě s naším časopisem KAKTUSY. Dáte-li si trochu práce, zjistíte, že od jeho prvního článku v roce 1970 (o Neolloydia cubensis) neexistuje dodnes jediný z těch čtyřiceti třech ročníků, ve kterém by nebyl alespoň jeden jeho příspěvek a v málokterém z těch více než dvou set čísel chybí jméno Jan Říha (v šesti číslech ročníku 1981 jsem z jeho pera napočítal dokonce 19 příspěvků).

A podíváte-li se na jejich titul a obsah, udiví vás i neuvěřitelná šíře a hloubka jeho záběru. Všimli jste si jak Honza píše? Především dobrou češtinou. Děj se odvíjí v jeho příspěvcích jak červená nit od prvního do posledního slova, navazuje, text je konzistentní, bez zbytečného slova které by bylo lépe vynechat, má cit pro zaujetí a dramatizaci děje, dovede vybrat téma a vyhmátnout podstatu sdělení. Prostě to umí.

A tady musím přece jen opsat Igora Drába (Cactaceae etc. 2004, při příležitosti udělení Zlatého Alberta za rok 2004), který mi vzal hodně větru z plachet jasným shrnutím: „…nebýt jeho, ani časopis, ani naši kaktusáři, by neměli tu kvalitu, jakou dnes mají… i jeho zásluhou se časopis stal čtenějším a poutavějším, nemluvě o zvýšení jeho odborné úrovně… když za nic jiného, za to mu patří naše poděkování…“

Vedle populárně odborné stránky leží ještě odborná systematická práce mezinárodního dosahu. Kromě několika desítek popisů nových taxonů (např. Cintia Kníže et Říha, Thelocactus lausseri Říha et Busek, Echinocereus morricalii Říha, Lophophora diffusa var. koehresii Říha) a nových kombinací považuji za naprosto zásadní dvě studie z roku 1981 – rozčlenění rodu Escobaria a nastartování taxonomické revize nešťastného Backebergova rodu Gymnocactus. Spoluautorem byl v obou případech Václav John a obě studie byly, jak jinak, publikovány v KAKTUSECH.

A protože se na závěr sluší jubilantovi popřát, udělám to i já: Honzo, přeju Ti do budoucna dostatek životní pohody, stálé inspirace a Tvého příslovečného mladického elánu (a taky splnění alespoň některých Tvých záměrů – nezapomeň taky na tu Kubu, doprovázející Tvou kariéru již od univerzitní diplomové práce).


Vladislav Šedivý

 

Jan Říha


Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
Houskova 1872
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
Zahradní 900
768 24 Hulín
Česká republika
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz