Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Opustil naše řady - MUDr. Vladimír Plesník
(6. 11. 1931 –  4. 2. 2014)


Nesděluje se mi to lehce, ale bohužel naše řady opustil dlouholetý člen Klubu kaktusářů v Ostravě, vynikající pěstitel MUDr. Vladimír Plesník. Ještě v pondělí jsme spolu mluvili na schůzce kaktusářů a v úterý mě dost ranila smutná zpráva, že tiše a klidně zemřel ve spánku ve věku 82 let, kdy jej zradilo nemocné a vyčerpané srdíčko.

S pěstováním kaktusů začal v šedesátých letech v nově založeném Kroužku kaktusářů v Ostravě-Porubě, kde nedaleko bydlel. Po několika letech přestoupil do KK v Ostravě, kde to měl zase blíže ze svého pracoviště na Krajské hygieně.

V Klubu kaktusářů v Ostravě zastával různé funkce, nejdéle celkem dvacet let jako předseda. V roce 1971 vydal první číslo Ostníku, který vychází dodnes. Prakticky přes čtyřiceti let se v Ostníku můžeme setkávat s jeho překlady ze zahraniční literatury a dalšími zajímavými články.

MUDr. Vladimír Plesník a Lumír Král na výstavě v r. 2009

Výčet zásluh o rozvoj kaktusářství na Ostravsku je podstatně větší a nelze zde v krátkosti všechno napsat. Jako Čestný předseda Ostravského Klubu kaktusářů byl v Chrudimi vyznamenán cenou nejvyšší - Zlatý Alberto 2005.

MUDr. Vladimír Plesník a Walter Sýkora (2011)

MUDr. Vladimír Plesník byl vynikající kaktusář, který se rád podělil svými pěstitelskými úspěchy. Jeho články můžeme najít v mnoha kaktusářských časopisech, ale jeho srdcovou záležitostí byl Ostník. Jako vynikající znalec a propagátor pěstování kaktusů zanechal po sobě na Ostravsku zřetelnou stopu, která přesáhla rámec regionu.

MUDr. Vladimír Plesník a ing. Jaroslav Vích (2013)

Věnujte prosím při čtení těchto řádků tichou vzpomínku člověku, jehož život je i kusem historie československého kaktusářství.
Jestli je kaktusové nebe, tak se možná jednou potkáme. Nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce!


Za Klub kaktusářů Ostrava
Lumír Král
Lumir.Kral@seznam.cz
http://www.pavko.cz/kko/ 

MUDr. Vladimír Plesník
 

MUDr. Vladimír Plesník
Ocenění Zlatý Alberto 2005


 

Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
Houskova 1872
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
Zahradní 900
768 24 Hulín
Česká republika
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz