Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Josef Odehnal – 80 let


„Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás na to má?“ – používám tento dnes již proslulý výrok, jen mírně upravený, protože velmi dobře vystihuje to, co chci říci: Dámy a pánové, kaktusářky a kaktusáři, kdo z vás je nebo si myslí, že bude v takové fyzické kondici, aby krátce před dovršením osmdesáti let svého života, což je u Pepy Odehnala 21. března, odjel na více než čtyři týdny za kaktusy do Jižní Ameriky? Asi jen málokdo, ale Pepa Odehnal ano. Letošní lednová cesta do Chile a Argentiny je posledním z mnoha korálků na šňůrce jeho poznávacích cest za kaktusy a jinými sukulenty do jejich domoviny.

Ta úplně první se uskutečnila hned poté, co bylo možné z naší republiky volně odcestovat, tzn. po listopadu 1989. Byla ve velkém stylu, čtyři měsíce jezdil po USA a Mexiku (včetně Baja California), během cesty ujel 40 000 kilometrů. Srovnatelně v délce a počtu ujetých kilometrů se této cestě může rovnat jeho cesta do Austrálie a na Nový Zéland. Ale cest za kaktusy bylo mnohem více, během nich navštívil na americkém kontinentu opakovaně kromě již výše vzpomínaných USA, Mexika, Chile a Argentiny také Bolívii a Peru. Zařadil se tak mezi naše kaktusáře-cestovatele, kteří v domovině kaktusů pobyli ne nevýznamnou část svého života. Praktickým důsledkem cest je množství obrázků a dojmů pro mnoho přednášek a článků.

Je ale nejenom Pepa-cestovatel, je také Pepa-pěstitel. Jeho skleníky a pařeniště v Brně zná mnoho kaktusářů našich i zahraničních. Zájemců o návštěvy bývá někdy tolik, že je těžké je všechny uspokojit. Sbírkových rostlin je mnoho, stejně tak mnoho je i rostlin ve výsevech. Už řadu let říkám Pepovi, že by už neměl vysévat, že má semenáčů tolik, že nebude vědět co s nimi. Při přípravě tohoto povídání u něho doma jsem mu opět řekl: „Doufám, Pepo, že už nevyséváš!“ Místo odpovědi jenom odhrnul záclonu od okenního parapetu, kde trůnily řady misek s čerstvými výsevy. A to jsou výsevy i jinde v bytě. Lákadlo ve formě vlastnoručně nasbíraných semen z přírody, především lobívií, mediolobívií, sulkorebucií i rebucií, je příliš velké, než aby Pepa odolal. A tak je mezera po rozloučení se s gymnokalycii už zcela zaplněna – a plocha kaktusů se dokonce zvětšila.

Ale nemohu nevzpomenout i na Pepu-funkcionáře. Do výboru KK Astrophytum Brno se dostal začátkem sedmdesátých let minulého století, vystřídal nejrůznější funkce, až nakonec se stal předsedou. Je jedním ze zakládajících členů sdružení Gymnofil, kde rovněž působil ve funkci předsedy. Vrcholem jeho funkcionářské činnosti bylo působení ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Aktivně pracoval na jejím založení, stal se jejím místopředsedou a nakonec i předsedou. Veškeré uvedené činnosti směřovaly logicky k ocenění jeho práce, kterým bylo udělení Zlatého Alberta v roce 2008.

Mohlo by se zdát, že jeho letošní cesta za kaktusy do Jižní Ameriky by mohla být poslední. Ale nebude, už je naplánována další cesta do USA, i když jejím cílem je ukázat vnučkám krásy USA. Nepochybuji o tom, že mezi navštívenými krásami budou i kaktusy.

A tak, Pepo, ať ještě hodně dlouho vydrží tvůj elán, podporovaný zdravím – to ti přeji nejenom svým jménem, ale také za výbor a za všechny členy brněnského Astrophyta.


Text a foto Stanislav Stuchlík

Josef Odehnal

Josef Odehnal


 

Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 30.05.2018.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz