Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Vladimír Kohoutek – 85 let
(21. 11. 1929)


Dne 21. listopadu t. r. se dožije 85 let pan Vladimír Kohoutek z Bystřice u Benešova, dlouholetý člen Klubu kaktusářů Benešov. Když se v roce 1970, za účasti dr. Schütze, zakládala kaktusářská organizace v Benešově, sešla se asi desítka zájemců, kteří tvořili dvě skupiny: začátečníky, mezi něž se počítám i já, kteří v lepším případě měli pár rostlinek za oknem, a pak tu byli i tři pokročilejší kaktusáři se sbírkami a skleníky. Jedním z nich byl Vláďa Kohoutek.

Byl pro nás, začátečníky, zdrojem zkušeností, rad a hlavně rostlin. A tento přístup mu zůstal dodnes. Do historie KK Benešov se zapsal velmi výrazně. Převzal, po poněkud nespolehlivém prvním jednateli spolku, jeho funkci, dal do pořádku spolkovou dokumentaci (pokud se našla) a zapojil se do práce. Bylo to v bohatýrské době, kdy spolek měl kolem 40 členů. Organizovali jsme přednášky a výstavy. Vláďa se podílel na organizování naší první výstavy v benešovském gymnáziu a hlavně v následujících letech na organizaci kaktusářských výstav v rámci krajské zemědělské výstavy. A bylo co organizovat. Expozice zaplnila celý velký výstavní foliák, kterým v průběhu akce prošly tisíce návštěvníků. Musela být zajištěna pořadatelská služba, noční hlídání, navážení rostlin i likvidace expozice.

A jednatel Vláďa jednal a konal. I za to mu patří náš vděk. Stejně tak patří naše uznání jeho ženě, která ho, se vzácným pochopením, v jeho činnosti podporovala. Po řadě let musel Vladimír svou funkci jednatele, pro pracovní vytížení v zaměstnání, předat. Do dnešních dnů ale zůstal velmi platným, respektovaným a hlavně oblíbeným členem KK Benešov. Je až obdivuhodné, že i přes jeho věk mu zůstal mladistvý elán a nadšení. V době, kdy řada bývalých přátel-kaktusářů změnila své zaměření (převážně na ekonomické), zůstal Vláďa věrný svým rostlinám. Přes zdravotní potíže, které mu v poslední době ztrpčují život, stále ošetřuje své rostliny, hledá nové, které ještě neměl či již nemá a mít by opět chtěl. Pravidelně je vidět na burze v Chrudimi. Stále, i když s brýlemi, studuje nabídkové seznamy. A čeho si na něm obzvláště cením, je to, že pravidelně chodí na spolkové schůze. Ještě před několika málo lety se pravidelně účastnil svými rostlinami výstavy v Bystřici. A stále má rostliny i pro kamarády.

Je mi ctí, že mohu nejen jménem svým, ale i jménem všech členů našeho spolku popřát Vladimíru Kohoutkovi k jeho významnému životnímu jubileu především zdraví a stálý elán jak v kaktusaření, tak i v životě. Jsme rádi, že mezi nás chodí a těšíme se, že ho ještě dlouhá léta budeme mezi námi vídat.


Za benešovské kaktusáře Mgr. Viktor Müller

Vladimír Kohoutek
 


Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
Houskova 1872
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
Zahradní 900
768 24 Hulín
Česká republika
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz