Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Doc. MUDr. Vlastimil Habermann, CSc.
vzpomínka
(11. prosince 1930 - 14. září 2014)


Klub katusářů Plzeň oznamuje, že ve věku nedožitých 84 let zemřel pan doc. MUDr. Vlastimil Habermann, CSc.

I když doc. Habermann nebyl v roce 1965 přítomen vzniku Klubu kaktusářů Plzeň, protože se toho času nacházel na pracovním pobytu v Kalifornii, stál u vzniku organizovaného kaktusaření v Plzni. Díky jeho organizačním schopnostem stabilizoval klub v jeho počátcích a našel mu důstojné zázemí na Lékařské fakultě v Plzni.

Pro rozvoj kaktusářství na Plzeňsku, ale i v celé republice udělal doc. Habermann mnoho dobrého. V dnes již historických kaktusářských dobách měl možnost navštívit kaktusy v jejich domovině. Ve spojení s jeho geniální rétorikou vzniklo velké množství nádherných přednášek, které neúnavně pořádal v kaktusářských klubech a nejen v nich.

Věnoval se mexickým druhům kaktusů a hlavně rodu Lophophora. V časopise Kaktusy zveřejnil popisy dvou druhů tohoto rodu: V roce 1974 popis Lophophora fricii Hebermann a o rok později Lophophora jourdaniana Habermann. Popis zejména prvního druhu nezpochybnitelně uznává dodnes celý kaktusářský svět.

Rodu Lophophora (ale i dalším rodům) se věnoval i v širších souvislostech, které plynuly z jeho profese biochemika na Lékařské fakultě v Plzni. Prováděl výzkum mezkalinu a dalších alkaloidů. Výsledky těchto prací publikoval v kaktusářských i chemických časopisech.

Doc. Habermann měl kromě kaktusů i další záliby. Velmi rád cestoval a tak se věnoval průvodcovské činnosti. Mnohé cestovní kanceláře využívali jeho organizačních i jazykových znalostí. Dále byla známa jeho obliba mineralogie.

V osobě doc. Habermanna všichni ztrácíme výraznou osobnost, na kterou budeme s vděkem a pokorou stále vzpomínat. Mnohé nám zde zanechal a bude jistě inspirací pro celé generace kaktusářů.

Čest jeho památce!


Ing. Petr Česal, předseda klubu
Klub kaktusářů Plzeň
http://kkplzen.eu/
 

Doc. MUDr. Vlastimil Habermann
 


Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
Houskova 1872
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
Zahradní 900
768 24 Hulín
Česká republika
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz