Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společenská rubrika SČSPKS

Ing. Rudolf Grym – in memoriam
(* 1. srpna 1946 – † 5. srpna 2015)


Ve středu, 12. 8. 2015 v 15 hod., jsme se v obřadní síni na hřbitově v Ostravě Vítkovicích rozloučili s přítelem Ing. Rudolfem Grymem, který zemřel neočekávaně, krátce po svých šedesátých devátých narozeninách. Nebylo mu dopřáno oslavit v kruhu svých přátel a rodiny svoji sedmdesátku o které v poslední době hodně mluvil a bylo vidět, že se na tuto oslavu těší. Zdraví ale vypovědělo Rudovi službu a jeho odchod do nebeského skleníku byl pro všechny překvapující. Vždyť ještě na poslední společné akci v Palkovických Hůrkách hýřil optimismem a užíval si pohody, která na akci byla.

Rudolf byl dlouholetým členem Klubu kaktusářů v Ostravě a řadu let zastával několik funkcí ve výboru. Několik let byl také členem výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Jeho oblíbenými kaktusy byly lophophory. V nich se opravdu dobře vyznal a jeho sbírka obsahovala snad všechny známé druhy, podruhy a variety a mohli jste zde nalézt i „historické“ kusy, z nichž některé pocházely ze sběrů A. V. Friče. Rodu Lophophora se věnoval intenzivně a výsledkem jsou dvě knihy - monografie, které patří k tomu lepšímu, co lze u nás v literatuře nalézt. Při studiu rodu Lophophora hrály významnou roli v jeho kaktusářském vývoji i jeho tři cesty do Mexika. Zde viděl své lophophory tak, jak v přírodě rostou. Viděl však i obrovskou devastaci mexické přírody a nesl to velmi těžce.

Patřil ke generaci kaktusářů, která věřila, že sbírky kaktusů mohou významně ohrožené druhy zachránit. Proto mu velké rozčarování přinesla i kriminalizace kaktusářských aktivit. S pojetím ochrany kaktusů podle CITES se nemohl smířit, protože věděl, že mexické zemědělství a industrializace páchají na kaktusech nevratné škody, jejichž rozsah je devastující. Tomu není „ochranářská“ politika CITES schopna ani porozumět, ani zabránit. Proto tento schizofrenní přístup orgánů ochrany přírody nikdy nepřijal. Bohužel, už nedostane odpověď na otázku, kolik nás taková ochrana pod CITES stojí a jaký konkrétní výsledek takové ochrany je. Snad věděl, že se jeho generace této odpovědi nedočká.

Další Rudolfovou láskou byly bursery. Stromky a keře rodu Bursera ho zaujaly natolik, že připravoval, jako autor, české vydání knihy o burserách. Vytrvalost, s jakou vyhledával v knihovnách, antikvariátech, u nás i v zahraničí, starou kaktusářskou a sukulentářskou literaturu byla obdivuhodná. Od raného mládí měl rád přírodu. Cesty na chatu rodičů velmi brzy vystřídalo trampování s kamarády. Po svém otci zdědil lásku ke kaktusům, která ho provázela celý život.

Znal jsem Rudolfa od jeho 26 let. Proseděli jsme mnoho hodin v diskusích kolem kaktusů. Obdivoval jsem jeho erudici, nadšení a smysl pro detail. Rudolf měl mnoho přátel a to nejen mezi vrstevníky. Sešlo se nás na hřbitově mnoho, rodina, trampové i kaktusáři, mladší i starší, z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. Při posledním rozloučení jsme vzpomínali spíše na ty veselé společné chvíle. Byl prosluněný, horký letní den a byla v tom i trocha symboliky. To slunce, pod kterým lophophory a bursery v Mexiku rostou, hřálo a svítilo na poslední cestě i Rudolfovi.

Čest jeho památce!


Jaroslav Vích

Ing. Rudolf Grym
 


 

Společenská rubrika
je otevřená všem klubům a spolkům, které jsou sdruženy ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení jak o životních jubilejích, tak o úmrtích svých členů. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.

Kontaktní adresy

Mgr. Jan Gratias
E-mail: gratias@tiscali.cz

Ing. Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz   

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 20.09.2015.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz