Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

hlavička

  Pěstitelská praxe

Vliv substrátu na kondici a stabilitu růstu kaktusů

Autor: Petr Kupčák, 739 41 Palkovice č. 450

Při prohlížení sbírek svých kolegů mě, jako pěstitele - praktika, napadá otázka, v čem je tato sbírka pěstována. Samozřejmě nelze hodnotit sbírku jen dle používaného substrátu, je potřeba vzít v úvahu i další neméně důležité faktory pro růst rostlin, ale otázka užívané směsi zde hraje velmi podstatnou roli. Je velmi zajímavé, že většina pěstitelů odpovídá na položenou otázku tím, že zeminu pro sbírku používá ze zahrádky nebo z okolí svého sídla. Ale málokdo ihned vzpomene její další příměsi, jako je kompostová zemina atd. A tady bych se chtěl pozastavit, protože sám jsem zastáncem používání příměsí bohatých na výživu rostlin, konkrétně hnoje, který ponejvíce tvoří hlavní složku kompostu.

Ovšem znám i kaktusáře užívající metody hydroponie. Mám na to vlastní názor po svých zkušenostech s dospělými rostlinami, které se zpočátku vyvíjely uspokojivě, ale po čase docházelo ke snižování kondice rostlin vlivem zasolení umělými hnojivy a tím i ke ztrátě kořenů atd. Při užití klasického výživného substrátu nedochází ke zmíněným problémům, rostliny mají svěží vzhled dlouhou dobu, vyrovnaný růst a celkově působí dobrým dojmem.

U výsevů se hydroponie v mých podmínkách osvědčila výborně, což je jistě paradox, ale vysvětlení je poměrně jednoduché - malé semenáčky mají intenzivnější nárůst a tím i větší spotřebu živin. Další výhoda spočívá ve sterilitě prostředí, myšleno především výsevní substrát (používám agroperlit).

Ale vrátím se ke zmíněnému používání hnoje. Pro pěstování kaktusů používám konkrétně starší slepičí trus v surové podobě, tedy nijak dále upravovaný. Po pěti letech mohu konstatovat výborné zkušenosti praktikované na různých typech kaktusů. Trus tvoří 1/4 substrátu, který je dále tvořen drnovkou a škvárou. Neméně podstatný je fakt, že rostliny jsou pěstovány v pařeništích, kde mají téměř volnou kulturu a velkou intenzitu světla, což vyvolává místo enormního nárůstu jejich vytrňování a bohaté květenství, a co je velmi podstatné, výbornou kondici a stabilitu růstu kaktusů, což je ceněno zejména při větším počtu rostlin.

Rovněž kondice podnoží před roubováním ovlivňuje další vývin roubovanců, což řeším samozřejmě bohatou půdní směsí a zálivkou rozředěným slepičím trusem, který vyvolá vysoký obsah šťáv v podnožích. Samozřejmě nelze zavrhovat jednu metodu na úkor druhé, všechny mají své výhody a nevýhody, záleží na zkušenostech v daných podmínkách. Ty ukázaly, že při pěstování kaktusů je velmi podstatná výborná kondice rostlin, vyrovnanost růstu a systém údržby sbírky, který není pracný, což naznačený způsob, počínaje půdní směsí s bohatým obsahem výživných látek atd. splňuje velmi dobře. 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno27.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz